Z návštěvy u psychiatra

Před chvílí jsem se vrátil od (nového) psychiatra a zažil zatím nejhorší lékařský či spíše institucionální gaslighting. Pan psychiatr byl velmi vulgární a tak jeho níže naznačené citace odpovídá realitě. Poznamenávám, že mi nevadí, že byl vulgární, vadí mi, že to bylo součást jeho gaslightingu, kdy se vulgaritou snažil tvářit, jako že jde k jádru […]

Kompenzační narcista

Níže uvedený koncept kompenzačního narcismu vychází z prací Davida Kellyho a Sama Vaknina, zejména pak video komentáře Sama Vaknina k článku Narcissism through the lens of performative self. V uvedeném komentáři Sam Vaknin rozebírá koncept, že skuteční narcisté jsou tzv. kompenzační narcisté, mnohdy s projevy pseudo-grandiozity a grandiozní narcisté jsou ve skutečnosti psychopaty (jejichž grandiozita […]

Proč narcisté své oběti podceňují

Narcista jakožto agresor svou oběť prakticky vždy podcení. A to hned ze dvou důvodů: 1) narcista se díky své grandiozitě cítí být oprávněn konat tak, jak koná a 2) narcista nepřisuzuje své oběti dostatek autonomie a schopností na to, aby své efektivní obrany byla schopná. Obojímu samozřejmě napomáhá skutečnost, že traumatizovaný člověk skutečně není schopen […]

Agresorův program

Pokud bych měl do několika málo vět shrnout postup, který každý agresor aplikuje vůči své oběti, tak by to byla následující formulace: Agresor zaútočí a posune hranice mezi obětí a sebou. Obranu oběti nazve agresí a vyzve k ukončení této agrese. Když oběť uposlechne, agresor prohloubí útok a následně znovu posune své hranice mezi obětí […]

Jak postupuje psychopatický narcista a manipulátor

Pro velký zločin je třeba svědky (pokud je nelze rovnou zabít) odpojit od reality a následně z nich učinit zločince, blázny a nejlépe je pomalými kroky dotáhnout k sebevraždě. Však tito svědci vědí vše, v každém případě však příliš, a jsou tak psychopatovi nebezpeční. K vraždě existuje alternativa, která je psychologickou popravou tak, jak je […]

Manipulátor vůči nám vykonává program, který zaměňujeme za vztah

Narcista, či obecně manipulátor s obětí není ve vztahu, ale vědomě vykonává vůči oběti program, který si dopředu vymyslel a to za určitým účelem a s časovým omezením. Oběť pak tento program zaměňuje za vztah. Je to např. program “dobrého otce společných děti”, program “hodného syna”, program “lásky našeho života” nebo třeba program “poctivého řemeslníka”. […]

Narcistická kontrola

Pro narcistu (osobu s narcistickou poruchou osobnosti) je životně důležité mít nad svým okolím kontrolu. Tedy přesněji mít kontrolu nad každou jednou ze svých obětí. Součástí této narcistické kontroly je pak i snaha oběť izolovat od všech lidí, kteří by ji mohli nějak pomoci, speciálně pak od lidí, kteří již vědí, o co jde. Sociální […]

Korelace neznamená kauzalitu – aneb dedukce a indukce

Dovolil bych si krátkou poznámku k noetice (nauka o poznání). Velice často jsem konfrontován, často s arogantně předhazovaným, tvrzením, že “korelace neznamená kauzalitu“. V článku, který právě čtete, bych chtěl ukázat, že nejen že “korelace neznamená kauzalitu”, ale že situace v našem poznání skutečnosti je dokonce mnohem horší – všechny naše znalosti o okolním světě […]

Přesunout se na začátek