Korelace neznamená kauzalitu – aneb dedukce a indukce

Dovolil bych si krátkou poznámku k noetice (nauka o poznání). Velice často jsem konfrontován, často s arogantně předhazovaným, tvrzením, že “korelace neznamená kauzalitu“. Naposledy to bylo v souvislosti s článkem Umíralo se a umírá skutečně na COVID-19. V článku, který…

Read More