Brýle zřejmě snižují riziko nákazy COVID-19 ukazuje indická studie

Ve studii bylo vybráno 304 pacientů s Corona virus disease 2019 (COVID-19). Jejich chování při nošení brýlí bylo hodnoceno prostřednictvím dotazníku. Chování při nošení brýlí obecné populace bylo získáno ze starších studií (pro srovnání). Riziko COVID-19 bylo vypočítáno jak u nositelů dlouhodobých brýlí, tak u osob nepoužívajících brýle. Pro statistickou analýzu byl použit test Chi-Square.

A výsledky? V této studii celkem 58 pacientů vykázalo nošení brýlí nepřetržitě během dne a vždy při outdoorových aktivitách. Riziko onemocnění COVID-19 bylo zjištěno 0,48 u populace nosící brýle, ve srovnání s 1,35 u populace nepoužívající brýle. Vypočítaný poměr rizik byl 0,36. Ochranná účinnost brýlí byla shledána statisticky významnou (p-hodnota 0,00113).

Ochranná účinnost brýlí byla shledána statisticky významnou (p-hodnota 0,00113). Studie prokázala, že riziko Covid-19 bylo v populaci, která nosí brýle, přibližně 2 až 3krát menší než v populaci, která tyto brýle nenosí.

Závěrem, lze říci, že tato studie prokázala, že riziko Covid-19 bylo v populaci, která nosí brýle, přibližně 2 až 3krát menší než v populaci, která tyto brýle nenosí. Nasolakrimální kanál může být cestou přenosu viru z spojivkového vaku do nosohltanu.

Autorem studie je Amit Kumar Saxena Senior z NPCB Center, Kanpur Dehat v Indii

Na Subjektivne.cz:  Od ledna jsou všechna úmrtí na COVID-19 zbytečná!