Současná pandemická situace řešení má…

Pojďme se vrátit k racionálnímu řešení situace! Začneme krátkým rozborem jedné ze základních matematických funkcí, která, shodou okolností, popisuje šíření onemocnění COVID-19, které nás tolik poslední dobu trápí. Pokusím se ukázat, že COVID-19 krize je především krizí odpovědnosti, odpovědnosti a manažerských schopností. Snažil jsem se text co nejvíce zkrátit. Věřím, že vás situace, stejně jako mě, trápí, omezuje a že z ní máte depku. Řešení ale existuje! Není úplné, to zatím nemáme, ale věda je mu každým dnem blíže!

Motto: Velké problémy je dobré řešit, dokud jsou malé.

Rozdělení exponenciály

Exponenciálu, tj. matematickou funkci, která popisuje šíření onemocnění způsobované virem SARS-CoV-2 můžeme rozdělit na dvě části. Na 1) část pomalého šíření, kdy je riziko nákazy nízké a s vhodnými opatřeními může společnost fungovat téměř bez omezení (včetně otevřených restaurací) a 2) část rapidního šíření, kdy je riziko nákazy nejen značné, ale každým dnem je větší, větší a větší. Ten rozdíl mezi oběma částmi exponenciály vystihuje skutečnost, že v pozdější fázi druhé části exponenciály se během jednoho dne nakazí více lidí, než se nakazí za celou dobu celé první části exponenciály! To je děsivé! A také by nás to děsit mělo!

Rozdělení exponenciály na fázi rychlého a pomalého šíření
Rozdělení exponenciály na fázi rychlého a pomalého šíření

Exponenciálu, tj. matematickou funkci, která popisuje šíření onemocnění způsobované virem SARS-CoV-2 můžeme rozdělit na dvě části. Na 1) část pomalého šíření, kdy je riziko nákazy nízké a s vhodnými opatřeními může společnost fungovat téměř bez omezení (včetně otevřených restaurací) a 2) část rapidního šíření, kdy je riziko nákazy nejen značné, ale každým dnem je větší, větší a větší.

Ještě to řeknu jinými slovy: druhá část exponenciály se vyznačuje tím, že v jednom měsíci „není skoro nikdo nemocný, v druhém měsíci jsou náhle nemocní skoro všichni“.

Ještě to řeknu jinými slovy: druhá část exponenciály se vyznačuje tím, že v jednom měsíci „není skoro nikdo nemocný, v druhém měsíci jsou náhle nemocní skoro všichni“.

A právě souběh onemocnění mnoha stovek tisíc lidí v jednom měsíci je to nejnebezpečnější. Smrtnost onemocnění COVID-19 se pohybuje okolo 1 %, to je ale díky nesmírně namáhavé, velice odborné, a ještě více obětavé práci zdravotníku. Tato práce nejen že není samozřejmostí, ale je dostupná v omezeném množství, ostatně to dobře víme, neboť narážíme na její hranice. Sice přesně nevíme, kde tyto hranice jsou (tak je to ostatně vždy), ale není radno to zkoušet, protože tyhle věci se chovají zlomově, podobně jako když přetížíte konstrukci…

Pojďme využití této znalosti v „řízení pandemie“!

Řešením je TOTÁLNÍ lockdown

Řešením (byť prozatím částečným) celé situace je tzv. totální lockdown. Tj. lidé jsou doslova zavření doma, se svými zásobami a funguje jen nezbytná infrastruktura (policie, zdravotníci apod.), která je pravidelně testována Ag tetami.

Totální lockdown zajistí, že v krátkém období několika týdnu (odborníci se dohadují, zda jde o 2 nebo 3 týdny) klesne virová nálož v populaci téměř na nulu. Není nezbytné, aby to byla absolutní nula (i když by to bylo skvělé), ale stačí, aby to byl velmi rapidní pokles na 1 % nebo lépe 0.1 %, či 0.01 %. A pak lze žít poměrně normálně a to docela dlouhou dobu.

Naproti tomu semi-lockdown nám slibuje alespoň trochu normální život až někdy v létě:
Kdy se země vrátí do normálu? Bavíme se asi o letních měsících, připouští ministr Blatný.

Význam lockdownu v řešení pandemické situace COVID-19
Význam lockdownu v řešení pandemické situace COVID-19

Totální lockdown zajistí, že v krátkém období několika týdnu (odborníci se dohadují, zda jde o 2 nebo 3 týdny) klesne virová nálož v populaci téměř na nulu. Není nezbytné, aby to byla absolutní nula (i když by to bylo skvělé), ale stačí, aby to byl velmi rapidní pokles na 1 % nebo lépe 0.1 %, či 0.01 %. A pak lze žít poměrně normálně a to docela dlouhou dobu.

Situaci snad lépe vystihne graf, který je na obrázku níže. Ten ukazuje, že před vstupem do druhé části exponenciály je proveden 2-3 týdenní lockdown, který celkovou virovou nálož srazí k zemi.
Platí zde vztah, že čím více klesne virová zátěž směrem k nule, tím delší a pohodovější budeme mít první část exponenciály, kdy jsou omezení účinná, a ne tolik obtěžující. V první části exponenciály funguje trasování (což je vůbec nejúčinnějším opatřením, je ale třeba s hygienickými stanicemi odpovědně spolupracovat)!

Samozřejmě, že (pokud se opravdu neizolujeme) zde bude zavlečena nákaza ze zahraničí, a i z dalších důvodů dojde časem opět k potřebě dalšího totálního lockdownu. To může být ale až za půl roku (vzhledem k pomalé první části exponenciály, v niž se po lockdownu ocitneme)! Tj. po půl roce relativně normálního fungování.

Co se během lockdownu, tj. oněch zmiňovaných 2 až 3 týdnů stane? Vir pochcípá! Takto jednoduché to je! Jistě, někde dojde k přenosu, nechtěné nákaze apod. Ale bude to tak málo případů (pokud bude lockdown proveden správně), že i tak budeme téměř na začátku a máme před sebou celou skvělou první část exponenciály.

Co se během lockdownu, tj. oněch zmiňovaných 2 až 3 týdnů stane? Vir pochcípá! Takto jednoduché to je!

Totální lockdown je třeba odlišit od semi-lockdownu ve kterém žijeme již mnoho měsíců. On účinný je, ale to, co od něj můžeme očekávat je jen stabilizovat počet úmrtí. A to se podařilo. Díky němu již několik měsíců neumírá o moc více obyvatel České republiky, než během 2. světové války (během 2. světové války umíralo, oproti běžným úmrtím, v průměru o 180 obyvatel denně více a to včetně 277.000 obětí židovského holocaustu, celkově zemřelo během 2.světové války o 365.000 obyvatel více než by bylo za dané období běžné). A jediné, co nám semi-lockdown může dopřát je další semi-lockdown. Vlastně je to takové kontinuální vymírání se souběhem ekonomických ztrát při současném psychickém deptání „z toho všeho“.

Musíme si uvědomit, že svým chováním ovlivňujeme evoluci viru SARS-CoV-2 a defacto jej šlechtíme! A je do značné míry na nás, zda z něj uděláme smrtonosného zabijáka nebo se pokusíme o jeho vymizení.

Je ale třeba říci, že díky semi-lockdownu nedochází k tomu nejhoršímu a “neevidujeme pole mrtvých”, jak zaznělo 31.01.2021 na Václavském náměstí.

Na Subjektivne.cz:  COVID-19 může být život ohrožující a rovněž může mít vážné následky i u dětí

Totální lockdown lze naplánovat, lze se na něj připravit (sledováním počet nakažených víme velmi přesně, v jaké části exponenciály jsme) a to jak ve výrobě, tak ve službách i v domácnostech. Nerovnoměrné rozložení ekonomických ztrát během totálního lockdownu lze kompenzovat, protože je z čeho! Celé ty měsíce před ním a mnoho dalších měsíců po něm, funguje ekonomika jen s malými omezeními!

Po plánovaném totálním lockdownu se také dostáváme do fáze, kdy lze provádět lékařské zásahy a operace téměř bez rizika nákazy! A to zcela plánovaně! Lékařská péče tak téměř nebude omezena!

Po plánovaném totálním lockdownu se také dostáváme do fáze, kdy lze provádět lékařské zásahy a operace téměř bez rizika nákazy! A to zcela plánovaně! Lékařská péče tak téměř nebude omezena!

Člověk je tvor společenský a totální lockdown, narozdíl od semi-lockdownu v němž žijeme, trvá jen krátkou dobu, aniž by byla ohrožena jeho socializace. Jde o tři týdny izolace oproti mnoha měsícům (let?) částečné izolace.

Z evolučního hlediska (tedy z hlediska toho, že virus není neměnná entita, ale v čase se vyvíjí) zřejmě platí vztah: Méně kontaktů mezi lidmi -> hodnější virus. A vice versa. Ostatně: Čím je porušování pravidel normálnější, tím daný národ zvládá pandemii hůř, ukazuje nová studie.

Vhodná opatření prodlužují dobu setrvání v první části exponenciály

Respektování vhodných opatření (nošení roušek, plastové přepážky v restauracích, trasování hygienickými stanicemi, používání termokamer pro screening horečnatých stavů, ohleduplnost, efektivní a rychle PCR a Ag testování apod.) může prodloužit tuto žádanou (první) část exponenciály.

Nemůžeme udělat 3týdenní lockdown!

Zvládli jsme přežít mnoho měsíců v semi-lockdownu, který nás připravuje jen na postupné vymírání a ekonomický krach. Věřím, že bychom dokázali se na 3 týdny zavřít doma, naplánovat funkci nezbytné infrastruktury (ti mohou na lockdown následně, šlo by o tzv. dvoufázový lockdown) a vrátit věci do stavu, který je blízký normálnímu fungování.

Britský ostrov zrušil všechna opatření. Covid udolal
Odbitím nedělní půlnoci skončil na ostrově 25denní lockdown. Vzhledem k tomu, že se na území ostrova neobjevil žádný případ nemoci covid-19, který by zdravotníci nedokázali vytrasovat, skončila také všechna zavedená opatření.

„Jsem rád, že to lidi brali vážně, protože nám to teď umožní vrátit se k normálu,” okomentoval situaci jednadvacetiletý student Joseph Butler, více na novinky.cz.

Promořování

Již na začátku pandemie onemocnění COVID-19 se objevil nepodložený dohad, či spíše HOAX, že bude fungovat tzv. proměřování. To je představa, že „virus projde populací“ a ten kdo, má zemřít zemře (fatalismus), ostatní získají doživotní imunitu a tím to skončí.

Prosím, zapomeňte na promořování, alespoň prozatím. Za celý rok pandemie se neprokázalo, že by to fungovalo a nejspíše nefunguje. Lidé chytají COVID-19 opakovaně s odstupem několika málo měsíců. Jak bude vypadat, do té doby zdravý, mladý sportovec poté, co prodělá „svůj pátý COVID“?

Nové a nové mutace

Bohužel, čím více bude nakažených, tím více roste pravděpodobnost vzniku mutací, které budou více či méně odolné vůči očkování, a částečně i vůči všem opatřením, která vůči COVID-19 používáme. S každou nově nakaženou osobou klesá naše naděje na rychlé vyřešení situace bez velkých ztrát na životech i našem bohatství.

Mám jít tedy na nějaké ty protesty proti nošení roušek?

Prosím, ne! To jen protahuje náš pobyt v druhé, nebezpečné fázi exponenciály a prodlužuje naše ekonomické ztráty, a především nám bere životy našich blízkých. Představte si, že jsme v tekutém písku, to co teď potřebujeme, je „přestat se vrtět“.

Lockdown je jako velmi silný antibiotikum

Kamil Krejčí na FB doplňuje:

Lockdown funguje, když je podán krátkodobě, ve vysoké dávce. Bude vám z něj chvilku hrozně zle, asi se i poserete, ale pak vám bude dobře. Zato, když budete žrát 4 měsíce čtvrt tabletky, tak si vytvoříte na to antibiotikum resistenci (a rozeserete si celý zdraví)… La Resistance znamená francouzsky „odpor“. Malé dávky podávané dlouhodobě vyvolaly La Resistance velkýho procenta obyvatelstva…

Pozn. č. 0 – Předávání viru během karantény

K významnému přenosu viru může dojít během karantény u osob, které jsou karanténovány společně. Tj. například z manželky na manžela. V některých případech tak může být v domácnosti infekční osoba i déle než po 3 týdnech karantény.

Řešením tohoto může být buď prodloužení karantény a nebo po skončení karantény dělat ještě týden až 14 dnů pravidelné testy populace a následně trasovat kontakty. Při snížení virové nálože by pak tato fáze měla být řešitelná běžnými prostředky. Trasování je velmi účinným prostředkem při nízké náloži viru.

Pozn. č. 1 – Na COVID se skutečně umírá

Šíří se nám tady takový HOAX, že se na COVID-19 neumírá. Umírá. A bezprecedentně. Nárůst úmrtí, který zde byl naposledy během druhé světové války zachytil Český statistický úřad – úmrtí na COVID, viz obrázek níže.

Na Subjektivne.cz:  Problém Červené královny a SARS-CoV-2 (je to Hydra)
Úmrtí na COVID-19 v České republice během roku 2020 - data z Českého statistického úřadu
Úmrtí na COVID-19 v České republice během roku 2020 – data z Českého statistického úřadu

Následující graf ve skutečnosti ale ukazuje, že přímých úmrtí na COVID-19 je ale o cca 30 % více. Celkové množství zemřelých zřetelně koreluje s úmrtími na COVID-19 a celkovým počtem nakažených.

Celkový počet úmrtí v České republice v roce 2020 v souvislosti s COVID-19
Celkový počet úmrtí v České republice v roce 2020 v souvislosti s COVID-19

Jedná se samozřejmě o úmrtí NA COVID-19 nikoli S COVID-19, protože COVID-19 byl příčinnou těchto úmrtí.

Pozn. č. 2 – V Izraeli lockdown nebyl

Často se proti totálním lockdownu, který v textu výše navrhuji, argumentuje Izraeli, kde údajně lockdown nezabral. Pravda je taková, že v Izraeli proběhl jen částečný lockdown, který nemá výše zmiňovaný efekt.

Skutečně po 2 až 3 týdnech virus SARS-CoV-2 mimo organismy zahyne (to ve skutečnosti ještě v kratší době) a všichni nakažení přestávají po této době být přenašeči. Virus pro své přežití potřebuje zasahovat další a další organismy. A tomu lockdown zabrání.

Pozn. č. 3 – Chřipečkáři se chovají jako černí pasažéři

Chřipečkáři se chovají typicky jako tzv. černí pasažéři. Jejich nezodpovědné chování je možné jen za cenu zodpovědného chování většiny. Bez této zodpovědné většiny by dávno došlo k vynucenému lockdownu s mnoha desítkami tisíc úmrtí v krátké době (cca během tří týdnů).

Chřipečkáři proto nesmí být vnímání jako hrdinové, kteří se staví proti systému, ale jako paraziti, kteří si dopřávají to co ostatní nemohou a to na jejich účet a navíc, k jejich další škodě.

Pozn. č. 4 – Rozdělení exponenciály na dvě části

Z hlediska matematické analýzy nemá exponenciála tzv. inflexní bod, jedná se o prostou funkci. Derivace exponenciály je opět exponenciála. Není tedy možné bod “rychlé” a “pomalé” části stanovit jinak, než subjektivně. Je třeba si prostě a politicky říci, že “toto je už moc” a funkci “prahovat”. To ale nic neříká proti účinnosti, a nebo smysluplnosti opatření. Konec konců, každé rozhodnutí je nakonec vždy politické a i když má funkce nějaký významný bod, jeho využití pro nějaké rozhodnutí je opět politické rozhodnutí.

Derivace exponenciály je opět exponenciála, funkce i její derivace je prostá
Derivace exponenciály je opět exponenciála, funkce i její derivace je prostá

Pozn. č. 5 – Logistická křivka x exponenciální křivka

V článku na serveru Matematicko-Fyzikální fakulty Matematika koronaviru: Exponenciála vs. logistická křivka autoři uvádějí:

Tvar křivky, tzn. její exponenciální nárůst, případně pokles, závisí v případě epidemie na dvou faktorech. A to na již zmíněném čísle R – čím je hodnota reprodukčního čísla větší, tím graf roste strměji. A dále na dosažení takzvané kolektivní imunity, tedy stavu, kdy populace získá imunitu (ať už po onemocnění nebo po očkování či jinými způsoby) a šíření nemoci se tak samovolně zpomaluje. Uvádí se, že v případě nemoci COVID-19 se kolektivní imunity dosáhne při promoření 60 – 70 % obyvatelstva. Přepočteno na Českou republiku jde o zhruba 6,5 milionu obyvatel.

Matematicky i technicky založení lidé někdy poměrně povýšenecky předkládají tuto myšlenku s tím, že přece umí něco více než exponenciálu a že její aplikátor musí být velký hlupák (oni někteří z nich takto k lidem přistupují často, i když třeba zrovna sami nemají co do úst).

Logistická křivka
Logistická křivka je prý správný model pro modelování šíření viru SARS-CoV-2. Ve skutečnosti ale tento model vychází z nesprávného předpokladu, že existuje něco jako “promoření” při němž dojde k zastavení šíření onemocnění.

Tedy, rád bych zde uvedl na pravou míru, že ani tento model, tj. logistickou křivku nelze v úplnosti použít a že i úvaha velkých matematiků má zásadní chybu: promoření je vždy pouze dočasné! Nakažené osoby mohou onemocnět opakovaně a to i několikrát během jednoho roku. Je samozřejmě pravda, že v rámci exponenciály dochází k saturaci, po čase však dochází zase k období exponenciálního růstu a, vzhledem k výskytu nových a nových mutací, netušíme, jak dlouho se toto může opakovat… ostatně viz poznámka č. 6 od Doc. Martina Konvičky.

Pozn. č. 6 – Epidemiologie nemusí končit vždy dobře – příklad amazonské ztracené civilizace

Ekolog a etymolog Doc. Martin Konvička popisuje, jak epidemie dokáže zničit celé civilizace:

V poslední době hodně myslím na “ztracenou amazonskou civilizaci” – jeden z nevětších vědeckých objevů dekády, který ale přechází nepovšimnut, protože se toho prostě děje příliš.

Někdy okolo roku 2015 dala “záhadologům” za pravdu i seriózní věda. Ukazuje se, že “divoká” Amazonie bývaly hustě zalidněná (odhadem 0.5 – 1 milion obyvatel se odhaduje na 7 procentech Amazonské nížiny, což jde proti předchozím odhadům, že v předkolumbovských dobách žily v celé Amazonii maximálně 2 miliony lidí). Šlo o rurální civilizaci, stavějící ze dřeva a hlíny – kde v tom kraji brát kámen? – a živou z pěstování tropických plodin a sofistikované akvakultury. Co je však nejšílenější – tahle civilizace zde BYLA JEŠTĚ V 15. STOLETÍ, tedy v době prvních objevitelů. Dává to za pravdu prvním španělským a portugalským cestovatelům, Francisco de Orellanovi a jeho kronikáři Gasparu de Carvajalovi, kteří popisovali bájné Eldorádo, kultivovanou a hustě zalidněnou zemi – a které následující staletí pokládaly za podvodníky.

Pozůstatky předkolumbovské civilizace
Pozůstatky předkolumbovské civilizace, převzato: https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Columbian_era#/media/File:Fazenda_Colorada.jpg

Je celkem zjevné, co se stalo. “První kontakt” přinesl evropské nemoci, s nimiž tamní lidé nedokázali bojovat – a protože se jednalo o civilizaci lidnatou a nejspíš propojenou vzájemnými kontakty a obchodem, musela se epidemie šířit jako požár. Když se do oblasti, s odstupem snad pěti generací, Evropané vrátili, našli zde jen nekonečnou džungli… kterou ještě nedávno učebnice popisovaly jako panenskou, člověkem nikdy netknutou.

Celý článek Martina Konvičky.

Copyright

Pozn.: Článek může být v nezměněné, ale i vhodně pozměněné (citace, modifikace, které nemění význam textu) přebírán do médií při zachování DO FOLLOW linku (klasický link).