Jsme oběťmi promořování?

Prof. Jaroslav Flégr o řízeném promořování na svém FB

Prof. Flégr:

“Skupina osob na ministerstvu zdravotnictví se prakticky bez jakékoli odborné či společenské diskuse, a možná i za zády naší politické reprezentace, už loni na jaře rozhodla, že dosáhneme kolektivní imunity tím, že se promoříme. Tuto amorální strategii předpokládající smrt 50-100 tisíce osob, vesměs seniorů, sleduje od konce jara až do současnosti, i když ostatní státy, co s ní krátkodobě koketovaly, od ní už dávno upustily. Strategie je to nejen hluboce amorální a nelidská, ale i ekonomicky nevýhodná, neboť předpokládá prakticky trvalé 2-3 leté balancování na hraně kolapsu nemocnic za podmínek více či méně přísného, občas uvolňovaného lockdownu.”

“Postupně se navíc ukázalo, že nevede k cíli – promořováním, nebo jak tomu eufemisticky říkají “snižováním vnímavosti populace vůči onemocnění COVID-19 pomocí přirozená imunizace”, se kolektivní imunity nedosáhne – vzniká tak jen neúplná a často jen dočasná imunita, kterou snadno prolomí nové mutanty. Domnívám se, že těch několik promořovačů nám způsobilo větší ekonomické a lidské ztráty, než kdokoli v celých dlouhých dějinách českého a moravského národa.”

Pojďme se podívat na podrobnosti.

Rozkaz zněl jasně – no promořit aneb odborné stanovisko

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) a Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) vydaly ke dni 13. 4. 2020 následující společné mezioborové stanovisko (evidenční číslo ČSARIM: 7/2020):

 • a) Postupné prosazování systémových opatření navrhovaných MZ a vedoucích ke snižování
  vnímavosti populace vůči onemocnění COVID-19 (tzv. přirozená imunizace) považujeme
  za odborně správný postup a předpoklad obnovení ekonomiky a normálního života občanů
  .
 • b) Udržování protiepidemických opatření snižujících riziko expozice COVID-19 má význam
  zejména u rizikových skupin obyvatel.

Výše dva uvedené body nazývají jako “Opatření vedoucí ke snižování vnímavosti populace vůči onemocnění COVID-19 (tzv. přirozená imunizace)”

Jak jsme na tom byli se znalostmi do 13.4.2020

Co se již o COVID-19 vědělo

 • Smrtnost nákazy byla odhadována lehce nad 1%, tj. při úplném promoření ČR by oběti na životech byly okolo 100.000 obyvatel! A to uvažujeme pouze první infekci! Nad dalšími úmrtími naprosto vysel otazník!
 • U dětí se po prodělání COVID-19 objevuje syndromu toxického šoku podobný Kawasakiho nemoci spojený se záněty cév a srdce a dalšími komplikacemi.
 • Existuje tzv. post-COVID, u řady osob je průběh post-COVIDu horší než samotný COVID-19
 • Některé osoby mohou prodělat COVID vícekrát a další průběh u nich může být horší.
Na Subjektivne.cz:  COVID-19 může být život ohrožující a rovněž může mít vážné následky i u dětí

V souvislosti s výše uvedenými informacemi vláda s účinností od 13. 3. 2020 schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. Tedy od 13.3. 2020 se úmyslné šíření COVID-19 stalo trestným činem, viz § 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci Trestního zákoníku.

Při úplném promoření ČR by oběti na životech byly okolo 100.000 obyvatel!

Co se naopak o COVID-19 nevědělo

 • Jaké jsou dlouhodobé následky prodělaní onemocnění.
 • Jak se budou chovat mutace viru a jak budou zhoršovat reinfekce.
 • Jaké jsou následky opakovaných infekcí (již se vědělo, že k nim dochází, nebylo ale k dispozici statisticky významné množství pozorování.
 • Jaké jsou varianty průběhu post-COVIDu.

Dovolím si ale říci, že už 13.4.2020 bylo naprosto evidentní, že dosažení tzv. promoření není z důvodu reinfekcí vůbec možné!

Promořovací stanovisko
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) a Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) vydaly ke dni 13. 4. 2020 následující společné mezioborové promořovací stanovisko