Kometář Martina Konvičky – Co dovede epidemie?

Doc. Martin Konvička zveřejnil na svém Facebooku zajímavou úvahu (zveřejněno se souhlasem autora):

V poslední době hodně myslím na “ztracenou amazonskou civilizaci” – jeden z nevětších vědeckých objevů dekády, který ale přechází nepovšimnut, protože se toho prostě děje příliš.

Ještě začátkem tisíciletí byla “amazonská civilizace” doménou různých záhadologů, akademickou vědou neuznávaných dobrodruhů, šílenců a bláznů. Důkazy z různých vědních oborů se ale postupně hromadily – od výskytu podivných, člověkem upravených půd, přes podivné tvary “přírodních” vodních kanálů, po bizarní patrnosti ve výskytu stromů a keřů, které jsou poživatelné pro člověka. Nejvíc nepopíratelných důkazů ale přineslo letecké snímkování odlesněných partií amazonského “pralesa” – podivné tvary ukazující na dávnou existenci opevněných vesnic, “měst” a rituálních okrsků pospojovaných rovnými silnicemi a mosty…

Někdy okolo roku 2015 dala “záhadologům” za pravdu i seriozní věda. Ukazuje se, že “divoká” Amazonie bývaly hustě zalidněná (odhadem 0.5 – 1 milion obyvatel se odhaduje na 7 procentech Amazonské nížiny, což jde proti předchozím odhadům, že v předkolumbovských dobách žily v celé Amazonii maximálně 2 miliony lidí). Šlo o rurální civilizaci, stavějící ze dřeva a hlíny – kde v tom kraji brát kámen? – a živou z pěstování tropických plodin a sofistikované akvakultury. Co je však nejšílenější – tahle civilizace zde BYLA JEŠTĚ V 15. STOLETÍ, tedy v době prvních objevitelů. Dává to za pravdu prvním španělským a portugalským cestovatelům, Francisco de Orellanovi a jeho kronikáři Gasparu de Carvajalovi, kteří popisovali bájné Eldorádo, kultivovanou a hustě zalidněnou zemi – a které následující staletí pokládaly za podvodníky.

Je celkem zjevné, co se stalo. “První kontakt” přinesl evropské nemoci, s nimiž tamní lidé nedokázali bojovat – a protože se jednalo o civilizaci lidnatou a nejspíš propojenou vzájemnými kontakty a obchodem, musela se epidemie šířit jako požár. Když se do oblasti, s odstupem snad pěti generací, Evropané vrátili, našli zde jen nekonečnou džungli… kterou ještě nedávno učebnice popisovaly jako panenskou, člověkem nikdy netknutou.

Nejhrozivější ale je, co tehdejší epidemie udělala s přeživšími. Etnografové pozdějších staletí znali Amazonii jako domov snad nejuzavřenějších, nejxenofobnějších kultur vůbec. Všichni ti lovci lebek, foukačky se smrtícími otrávenými střelami, atd. atp., přece pocházejí – odtud. Nyní už spekuluji, ale dovedu si představit, že hromadné umírání přineslo rychlý civilizační regres. Přežili jen ti, kdo se izolovali, a pro “souseda” měli otrávenou střelu – a tak až donedávna.

Reference:

2 thoughts on “Kometář Martina Konvičky – Co dovede epidemie?

  1. Při tom obvyklém sypání popele na vlastní hlavy, jak jsme my zlí Evropané téměř vyhubili ty chudáky nevinné a šlechetné domorodce (tedy šlechetné krom jejich podivné zvyklosti vyřezávat zaživa srdce válečných zajatců a pojídávat jejich ostatky — ale co na tom, vždyť my jsme taky například pálili čarodějnice), tím, že jsme je nakazili svými chorobami by snad také stála za zmínku ta strašná choroba, kterou nás Evropany naopak nakazili domorodci z Nového světa, tj. příjice, také známa jako syfilis, která měla na svědomí nespočet zmařených životů až do první poloviny dvacátého století.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *