NESMÍME zasazovat SARS-CoV-2 malých ran

Nassim Nicholas Taleb ve své knize Antifragilita identifikoval systémy, které působením poškozování posilují, získávají na odolnosti. Tyto systémy, nejsou jen “odolné”, ale dokonce se zasazenými ranami sílí (zlepšují, přizpůsobují se). Dochází k přizpůsobení působícímu odporu a jedním z mechanismů je, že slabší části odpadají a jsou nahrazovány silnějšími. V praxi jev antifragility můžeme pozorovat na mnohých místech a popisovat tím řadu systémů a uskupení od šíření náboženského fundamentalismu, odhodlání nenosit roušky uprostřed smrtící pandemie, po lidské tělo nebo stádo muflonů.

I když tyto systémy Taleb správně identifikoval, zná je lidstvo již velmi dlouho. Příkladem je řecká báje o hydře. Té z každé rány po useknuté hlavě narostly dvě nové! K zamezení tohoto procesu bylo třeba zasadit specifický typ poškození. Héraklés hydru porazil tím, že vytrhl hořící strom a upálil jí hlavu tak, že na jejím místě se nová již neobjevila.

Co Taleb v knize nezmiňuje, pokud se nemýlím, je fakt, že každý antifragilní systéme je antifragilní jen do určité míry. Od určité intenzity, četnosti nebo druhu poškození jsou také zraňovány. Řeknu to názorně: pokud budete člověka bít a utlačovat, je velká šance, že nabere na síle (psychické i fyzické) a jednou situaci obrátí. Pokud mu proženete kulku hlavou, už se k záležitosti nikdy nevrátí.

Stran COVID-19 a SARS-CoV-2 je poučení následující: nesmíme zasazovat malých ran. Malými ránami jen ten virus posilujeme, což jsme dělali poslední rok i když to zpočátku “žádný mor nebyl”, rychle se z toho mor stává. Navíc všechna “slabá” opatření vedla jen k tomu, že nabíral na síle. Je totiž antifragilní.
S velkou opatrností musíme proto přistoupit k očkování. Pokud budeme očkovat jen pomalu a vybrané skupiny, a bude docházet ke kontaktu infikovaných s očkovanými, je nemalá pravděpodobnost, že se podaří vypěstovat variantu koronaviru odolnou vůči danému očkování.

Stran COVID-19 a SARS-CoV-2 je poučení následující: nesmíme zasazovat malých ran. Malými ránami jen ten virus posilujeme.

Pokud tedy očkovat, pak zřejmě očkovat rychle, náhodně (nevybírat skupiny obyvatelstva) a ideálně různými typy vakcín. V opačném případě budeme za čas tam, kde jsme byli.

Na Subjektivne.cz:  Pokud chceme zvýšit výběr daní, musíme daně snížit