Problém Červené královny a SARS-CoV-2 (je to Hydra)

Efekt červené královny

Efekt červené královny (či efekt šachové královny) je označení pro matematický model z evoluční biologie, který popisuje některé jevy ve stabilním prostředí. Oproti stacionárním modelům předpokládá, že i v těchto podmínkách dochází k evoluci, neboť organizmy se vždy mohou adaptovat k podmínkám prostředí lépe. Když se tímto způsobem nějaký druh změní, má to dopad na ostatní druhy žijící na tomto místě a ty se musí vyvíjet také, aniž by tím učinily pokrok („mění se proto, aby jim nebylo ještě hůř“). Tato hypotéza nemusí být bezpodmínečně platná, ale nasvědčují jí paleontologická data: pravděpodobnost vymření druhu není závislá na tom, jak je tento druh starý; druhy se tedy postupem času nejsou schopné „zlepšit“ do té míry, aby odolaly vyhynutí.

Efekt červené královny se zřejmě projevuje např. v souboji mezi parazitem a hostitelem, predátorem a kořistí a podobně. Název hypotézy byl odvozen ze slov Červené královny, postavy v knize Za zrcadlem a co tam Alenka našla spisovatele Lewise Carrolla, která řekla Alence: „nyní běžíš, abys zůstala na stejném místě“.

Efekt Červené královny
Efekt Červené královny – By John Tenniel – Алиса в зазеркалье. Оригинальные гравюры Джона Тенниела, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14629431

Aplikace na problém s COVID-19

Čím více budeme dané testy používat (nadužívat), tím spíše budou zvýhodněny mutace, které testy neodhalí. A to pak znamená změnu metodiky, ale až poté co virus získal navrch.

Čím více budeme osoby s danou vakcínou vystavovat infekci, tím pravděpodobnější je, že nám virus “uteče” a musíme hledat novou vakcínu.

Čím více budeme používat částečnou ochranu (např. roušky) tím dříve bude neúčinná, protože se na ní virus adaptuje.

Čím více budeme používat daná antivirotika tím…..

Čím více budeme…..

Nechci, aby výše uvedená slova vypadala beznadějně. Chci jen říci, že kroky proti SARS-CoV-2 budou dlouhodobě účinné pouze pokud povedou k úplné likvidaci viru a podobně jako v případě Hydry (viz níže) je třeba, obrazně řečeno, hlavu nejen setnout, ale i vypálit!

Na Subjektivne.cz:  Vládní "strategie" v boji s COVID-19

Závěrem

Se SARS-CoV-2 nesmíme soupeřit, musíme se ho zbavit. Kompromis neexistuje! Je to Hydra, které usekneme jednu hlavu a narostou dvě nové. Jediné řešení je “ránu vypálit”.

Naděje samozřejmě existuje, ale je třeba k tomu přistoupit rozumně. Evolucí a šlechtěním lze z vlka udělat nebezpečného zabijáka, ale nikdy se nepřizpůsobí 100 tunovému padajícímu kamenu.

Pozn. 1: Hydra

Hydra (latinsky Hydra) je v řecké mytologii dcera stohlavého obra Týfóna (latinsky Týfón) a Echidny (latinsky Echidna), napůl ženy, napůl hada. Sama je obluda s hadím tělem a devíti dračími hlavami.

Žila v bažinách u města Lerny v Argolidě. Ničila okolí, lidé proti ní nic nezmohli, protože z jedné useknuté hlavy vyrostly hned dvě. Jedna z jejích devíti hlav byla dokonce nesmrtelná.

Svého přemožitele našla lernská Hydra až v hrdinovi Héraklovi. Její zabití bylo zároveň splněním druhého úkolu, který Héraklovi uložil král Eurystheus a byl to úkol nad lidské síly, pro normální smrtelníky nesplnitelný. Héraklés k plnění tohoto úkolu vzal s sebou Iioláa, syna svého nevlastního bratra Ífikla. To proto, že i Hydra měla svého pomocníka, obrovského raka s ostrými klepety.

Souboj s Hydrou zahájil Héraklés tím, že za lernskými bažinami zapálil les a tak odřízl Hydře ústupovou cestu. Poté si v plamenech rozžhavil šípy a jimi zahájil souboj. Hydru to rozdráždilo, vrhla se na Hérakla, ten jí usekl hlavu, kterou však ihned nahradily dvě nové. Obrovský rak se zakousl Héraklovi do nohy, Ioláos ho však pohotově zneškodnil. Hydra se po zabitém rakovi ohlédla, toho využil Héraklés, vytrhl hořící strom a upálil jí hlavu tak, že na jejím místě se nová již neobjevila. Tak se postupně stalo i ostatním hlavám, včetně té nesmrtelné. Ohořelé zbytky těla Héraklés zakopal hluboko do země, rozsekal tělo Hydry a v její žluči si zakalil šípy. Rány jimi způsobené byly nezhojitelné.

Na Subjektivne.cz:  Umíralo se a umírá skutečně na COVID-19