Psychopati a loutky

Loutka

Sweet dreams

Eurythmics ve svém slavném songu “Sweet Dreams (Are Made of This)” zpívají následující (to čím se budeme dále zabývat jsem vyznačil tučně):

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I traveled the world and the seven seas
Everybody’s looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Což můžeme přeložit jako:

Sladké sny jsou stvořené z tohoto.
Kdo jsem, abych nesouhlasila.
Procestovala jsem svět a sedm moří.
Každý něco hledá.
Někteří z nich tě chtějí využít.
Někteří z nich chtějí být využití tebou.
Někteří z nich tě chtějí zneužít.
Někteří z nich chtějí být zneužití
.

Originál songu si můžete poslechnout z oficiálního YouTube profilu Eurythmics:

Psychopati a loutky

Text songu jsem dlouho nechápal, resp. samozřejmě zmiňovanou vyznačenou část:

Někteří z nich tě chtějí využít.
Někteří z nich chtějí být využití tebou.
Někteří z nich tě chtějí zneužít.
Někteří z nich chtějí být zneužití
.

O tom, že existují lidé, kteří chtějí (někoho) zneužít, ovládat, nebo využít, o tom jsem samozřejmě nepochyboval nikdy. Ovšem, kdo by chtěl být (vědomě!) ovládán, kdo by chtěl být zneužit? Až teď, když mohu zřetelně sledovat takovou situaci ve své blízkosti a velmi detailně, vše chápu.

Loutka především není žádná oběť. Tak jsem ji dlouho chápal a tak je chápána obvykle. Ale není tomu tak. Loutka poptává zneužití, podrobení. Proč? Protože spolu s tím dostává pocit moci, pocit síly a chybějící sebevědomí. Nikdo se doslova stává někým…. a dává za to maličkost, sebe – svou svobodu, svůj život.

Loutka především není žádná oběť. Tak jsem ji dlouho chápal a tak je chápána obvykle. Ale není tomu tak. Loutka poptává zneužití, podrobení. Proč? Protože spolu s tím dostává pocit moci, pocit síly a chybějící sebevědomí. Nikdo se doslova stává někým…. a dává za to maličkost, sebe – svou svobodu, svůj život. Ale co je loutka bez loutkovodiče? Mrtvý kus dřeva pohozený v koutě.

Ale co je loutka bez loutkovodiče? Mrtvý kus dřeva pohozený v koutě.

Vztah loutkovodiče (psychopata) k loutce je sice evidentní, loutkovodič dělá vše pro svůj prospěch a do značné míry také ze sportu (ovládám tedy jsem, zneužívám, tedy jsem). Zvláštní ale je, že psychopat ovládající loutku i loutka ovládaná psychopatem se v tomto manipulativním “vztahu” cítí být mnohem silnější a odvážnější, než reálně jsou, a mnohem více si troufnou. Zároveň ale společně ve větší či menší míře ztrácí pojem o realitě a o tom, co se kolem děje. Tím se stávají nebezpeční nejen sobě, ale i svému okolí. Zajímavé ovšem je, že vztah psychopat – loutka je nebezpečný i pro psychopata. Právě mírou ztráty schopnosti reagovat na skutečnost.

Uveď mě jeden příklad za všechny, kterým bylo nacistické Německo. Zde byl vztah psychopatu a loutek N:M, kde M byla převážná část Německa. Karel Čapek ve své knize Bílá nemoc výborně zachytil situaci, kdy se loutky vymknou psychopatům z ruky (dav ušlapávající doktora Galéna, volající po válce).

Když tak nad tím přemýšlím, jsou možná loutky, které chtějí být zneužity a použity, nebezpečnější než psychopati….

A jaká je rada? Zachovat si chladnou hlavu a dobrý vztah se skutečností. Protože, jak už víme, lze ignorovat realitu, ale nelze ignorovat následky ignorace reality!