Sovův lexikon

debinformace – hoaxy a nesmysly vypouštěné specifickou sortou šílenců ve stylu: “BUDOU TADY VOJSKA NATO A BUDOU POPRAVOVAT NEOČKOVANÝ” či “COVID-19 je chřipka” nebo “TO NÁS CHTĚJÍ JEN VYPÍNAT PŘES 5G!!!”; proces příjmu debinformací se nazývá debilformace (za termín děkuji prof. Miroslavu Oborníkovi). Jedním z nejznámějších debilformátorů současnosti je Tomio Okamura či Václav Klaus.

jalová práce – na všech úrovních naší společnosti požaduje stát stále více a více jalové práce. Její charakter je takový, že práce se sice koná, ale její užitek je nulový nebo záporný, neboť následkem vzniká jen další požadavek na jalovou práci.; viz příspěvek To co nás ničí je jalová práce

poumíráme si – termín vznikl při odhodlání obyvatel ČR umírat v rámci pandemie COVID-19. Reflektuje odhodlání obyvatel ČR zemřít či nechat zemřít spoluobčany; obecně kolektivní sebevražedné chování v ČR. “Nebudeme nosit roušky ani respirátory, my si raději poumíráme.”

sériová náhoda – termín narážející na ignorování nějakého děje (například nárůst vražd v důsledku migrace) jistou částí obyvatel, kteří neúnavně důsledky tohoto děje vykládají jako další a další a další a další náhodu. “Upadl na nůž, 5x, jednalo se o sériovou náhodu”


synchronizované umírání – sériová náhoda při níž dochází k častým úmrtím se stejnou příčinnou (samozřejmě naprosto náhodným)


vydanit – dostat osobu či osoby (právnické nebo fyzické) do hmotné nouze, rizikového chování (apod.) vysokým výběrem daní. Například v ČR řada vydaněných osob končí v náruči exekutorů.