Zamýšlené a nezamýšlené důsledky našeho jednání

Pověst o Golemovi podle mé interpretace mimo jiné říká, že nezamýšlené dopady našeho jednání jsou mnohem většího rozsahu, než ty zamýšlené. A proto to také tak často končí, jako tím pořekadlem: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Jen tady padá Golem na rabína. Jistě nezamýšlený důsledek, stejně jako skutečnost, že hmotu nelze spoutat a ovládat bez rizika.

Ještě jiná lidová moudrost praví, že Kdo s čím zachází, tím také schází. To vše spolu souvisí.

Na Subjektivne.cz:  Korelace neznamená kauzalitu - aneb dedukce a indukce